Описание на една зодия, познайте я :)
Много, нещо си потаен,
срамежлив, та чак нехаен.
Несериозен със жените,
изоставаш и с мечтите...

Все следиш и все претегляш
кой е прав и кой е искрен.
Изпод вежди тайно гледаш
и мълчиш, не се натискаш.

Тихо пушиш си цигара,
времето да ти минава.
а пък сутрин Меча кръв
(имаше такова вино)
против лошия ти дъх.

Все пиян се олюляваш
и жените прелъстяваш,
Уж потаен, срамежлив -
май по-скоро си свенлив.
РЕКЛАМИРАЙ ПРОИЗВЕДЕНИЕТО

ВХОД В САЙТА