Мостът
Когато мостът съществува,
но достъпът за теб е забранен,
дори да можеш и да плуваш,
ще се удавиш някой светъл ден.
РЕКЛАМИРАЙ ПРОИЗВЕДЕНИЕТО

ВХОД В САЙТА