Лабиринт
Прескача на завоите сърцето,
поело криволичещия път.
Стреми се да достигне там, където
завоите завинаги ще спрат.

Горкото, няма как сега да знае,
че утрото започва с вечерта,
че лабиринтът всъщност е безкраен,
а краят е на правата черта.
РЕКЛАМИРАЙ ПРОИЗВЕДЕНИЕТО

ВХОД В САЙТА