Щастие за двама
"Тъгуваш или скука те налегна?
Е, не със този поглед безнадежден!...
Дочитам вестника и ще си легнем!" -
погледна я над очилата нежно.

"По цял ден тук самичка ти е скучно.
Разбирам те и искам да го знаеш.
Ще взема да ти купя малко куче,
та с него през деня да си играеш.

А утре заран двама ще се галим,
ще станем късно, сладко ще закусим.
Пък, ако щем, колата ще запалим
и на разходка в парка ще се пуснем."

Тя мълчаливо стана от дивана,
прозя се – о, каква ужасна скука! ...
Със тоалета после се захвана.
Почисти се и тихо измяука...

Той гушна я. На улицата в мрака
маршрута си поеха мълчаливи.
И тази вечер никъде не ги очакват.
Но двамата са заедно щастливи.
РЕКЛАМИРАЙ ПРОИЗВЕДЕНИЕТО

ВХОД В САЙТА