Спомен
В прекрасни и безгрижни дни от светъл месец
смехът ни се търкаляше през тръни по баира,
Нехаехме нахално в този път нелесен
за дъждове и бури в облаците на Пастира.
И очарован, запленен от веселбата
той опрощаваше ни всеки грях
и ни дари богато във отплата
дъжда за чистота, а слънцето за смях.
РЕКЛАМИРАЙ ПРОИЗВЕДЕНИЕТО

ВХОД В САЙТА