Вътре в мен
На Изток - грохота на вълните,
които глозгат като гладни вълчици бреговете.
На север - ловците на китове,
които кръщават ветровете
и спускат имената им
като големи ледени късове по реките.
На запад - широките прерии,
където се раждат ненаситните думи - хищници,
кълвящи пророчествата от дланите ми.
На юг - дългите води на Мисисипи,
като коси на блудница,
разкаяла се в храм от джаз и царевица.

А вътре в мен - пътища-бездни.
Ръцете ми - сламени колиби
с калчищени подове,
пропити със безпокойна умора,
чиито покриви разперват криле като птици
при всеки по-силен повей на вятъра.
Вените ми - потни гърбове на улици,
чиито обещания се вливат в сънищата.
Душата ми - минало,
чиито сенки гнездят самота по кожата ми.
Сърцето ми - Голгота,
към която влача болката на света,
чиито стенания тежат на раменете ми.

А аз исках само да мечтая.

И нищо повече...
РЕКЛАМИРАЙ ПРОИЗВЕДЕНИЕТО

ВХОД В САЙТА